ดูย้อนหลัง รายการข่าวดังข้ามเวลา ตอนล่าสุด คุณจามร  กิจเสาวภาคย์ พาย้อนไปเมื่อ 16 ปีก่อน ถ้าพูดถึงคำว่า กัมมันตรังสี หรือ รังสีโคบอลต์ 60 ฟังดูช่างไกลตัว และคงไม่มีใครคาดคิดว่า การเกิดอุบัติเหตุทางรังสี จะส่งผลให้เกิดการสูญเสียทั้งร่างกายและชีวิต

อุบัติเหตุทางรังสีครั้งนี้เกิดขึ้นที่ จังหวัดสมุทธปราการ เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสารรังสีและอันตรายของสารรังสี ของร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่ง แยกชิ้นส่วนของกระบอกสแตนเลสที่บรรจุสารขนิดนี้ไว้ภายในเพื่อจะนำไปขายเป็นเศษโลหะทำให้รังสีแพร่ออกมา ผู้ที่โดนรังสีเข้าไปต่างมีอาการเจ็บป่วยไปตามๆ กัน 10 ราย และเสียชีวิตในเวลา 2 เดือนให้หลัง 3 ราย  

 รังสีโคบอลต์-60 มาจากไหน.. มันคือส่วนหัวของเครื่องฉายรังสีทางการแพทย์ หรือ เครื่องฉายรังสีโคบอลต์-60 ถูกนำเข้าโดย  บริษัทกมลสุโกศล อิเลคทริค จำกัด และบริษัท กมลสุโกศล จำกัด เมื่อปี 2538 จำนวนหลายเครื่อง ซึ่งมีความจำเป็นมาก เพราะใช้รักษาโรคมะเร็งและถ้าโรคเป็นน้อยมะเร็งบางชนิดสามารถจะรักษาให้หายขาดได้จากการใช้รังสีรักษาเพียงวิธีเดียว และจะให้ผลการรักษาดีขึ้นเมื่อใช้รังสีร่วมกับการรักษาวิธีอื่น เช่น ร่วมกับการผ่าตัด หรือการใช้ยารักษามะเร็ง และในปัจจุบันนี้วงการแพทย์ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยก็ยังใช้รังสีรักษาโรคมะเร็งกันอยู่