ข่าวดังข้ามเวลา สนามสอบ สนามโกง เมื่อครั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ นายสิบตำรวจ สายปราบปราม เข้าเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 10000 อัตรา  ประจำปี 2555 ซึ่งจัดสอบพร้อมกัน 13 สนามสอบ ทั่วประเทศ ซึ่งกรรมการควบคุมการสอบครั้งนั้นได้ตรวจพบ ผู้ทุจริตในการในครั้งได้เกือบทุกสนามสอบทั่วประเทศ รวมแล้วเกือบ 234 คน จนเกิดข้อสงสัย และมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจขึ้น เพื่อเปิดโปงการทุจริตในครั้งนี้

กลโกงในการสอบครั้งนั้น มีดังนี้

  • ใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์รับ-ส่งสัญญาณ โดยผู้เข้าสอบซุกซ่อนไว้ในที่ลับของตน ซึ่งมีการซักซ้อมการใช้อุปกรณ์และทำความเข้าใจร่วมกันถึง รหัสข้อสอบ แล้วในวันสอบจริงรอรับสัญญาณจากภายนอกห้องสอบเพียงอย่างเดียว
  • การใช้ โมเดล “แม่ไก่” ที่จ้างคนเข้าไปสอบ เพื่อให้คนที่อยู่รอบ ลอกคำเฉลย

 

ขอบคุณที่มา youtube โดย สํานักข่าวไทย TNAMCOT