มูไนท์ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ นำเสนอเรื่องราวของ อาจารย์ใหญ่ ร่างไร้วิญญาณที่สร้างประโยชน์ และคุณค่าทางปัญญาของเหล่านักศึกษาแพทย์ พร้อมร่วมผ่าดวงกับ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ "ราศีใดต้องระวังอุบัติเหตุและเกิดเรื่องไม่คาดฝัน ส่วนราศีใดจะดวงดีเฮลั่นรับโชค" 

มูไนท์ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ กับสองอาจารย์หมอ จากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบอกเล่าประสบการณ์การศึกษาเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ โดยการถายทอดผ่านร่างของ อาจารย์ใหญ่ ที่ได้มาจากการรับบริจาคร่างกายจากผู้ใจบุญ เพื่ออุทิศตนแก่วงการแพทย์

 

แขกรับเชิญประจำรายการ

อ.ดร.นพ. ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์ อาจารย์สอนวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.นพ.เมธี ชยะกุลคีรี อาจารย์สอนวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

กายวิภาคศาสตร์ คือ แขนงหนึ่งของวิชาชีววิทยา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต แบ่งออกเป็น 2 กายวิภาคศาสตร์ คือ มหกายวิภาคศาสตร์ (เฉพาะส่วน) และจุลกายวิภาคศาสตร์  (โครงสร้างทางกายวิภาคขนาดเล็ก)

ขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก youtube โดย ไทยรัฐทีวี และ  บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

คุณประโยชน์จากการบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาแพทย์

การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาสร้างกุศลทานอันยิ่งใหญ่ ด้วยการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาการให้ หรือ การบริจาคย่อมทำให้เกิดความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้ให้มีความสุข มีความภาคภูมิใจในความเป็นผู้เสียสละ ผู้รับมีความสุข ที่ได้รับสิ่งจำเป็นที่สุดที่ตนเองยังขาดแคลน

การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา ผู้บริจาคเป็นผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่ ยอมสละร่างกายของตนเอง ให้ผู้ที่ไม่เคยได้รู้จักมาก่อนได้ศึกษาโดยเพียงแต่มุ่งหวังว่า ผู้ที่ศึกษาร่างของตนจะนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปช่วยมวลมนุษย์ชาติต่อไป ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาได้สร้างกุศลทานครั้งสุดท้ายของชีวิตที่ยิ่ง ใหญ่ที่สุด โดยได้แต่หวังว่า ผู้อยู่เบื้องหลังจะไม่ต้องทนทุกข์จากอาการเจ็บป่วย ตนเองมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดใด นอกจากได้เป็นผู้"ให้"เท่านั้น

การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เป็นการสร้างประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ ด้านสาธารณสุข ด้านจริยธรรมและการเสริมสร้างสังคมอันจะนำไปสู่พัฒนาการที่ดีต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะในการศึกษาทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากร่างกายของมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการรักษาผู้ป่วยต่อไปในอนาคต

การศึกษาจากร่างกายผู้อุทิศร่างกาย ใช้ประโยชน์หลายกรณี อาทิเช่น 

1. เพื่อใช้ในการศึกษาของนิสิตแพทย์ 

2. เพื่อใช้ในการศึกษาของแพทย์เฉพาะทาง 

3. เพื่อใช้ในการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล 

4. เพื่อใช้ในการศึกษาของนิสิตเทคนิคการแพทย์ 

5. เพื่อใช้ในการศึกษาของนักศึกษารังสีเทคนิค 

6. เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ 

7. เพื่อใช้ในการจัดทำพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์ 

ข้อมูลจาก สภากาชาติไทย