ดูย้อนหลังรายการ คนค้นคน 16 พฤษภาคม 2560 สัมผัสชีวิตคนต้นเรื่อง ชายผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือคนอื่น "หมอปลา มือปราบสัมภเวสี" ที่พึ่งยามทุกข์ของชาวบ้านทั่วทั้งประเทศก็ว่าได้ กับภารกิจปลดปล่อยความทุกข์สารพัดรูปแบบแก่ผู้คน

 "หมอปลา มือปราบสัมภเวสี" หรือ นายจีระพันธ์ เพชรขาว วิศวกรหนุ่ม ชาวตำบล โรงเข้ อำเภอ บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  ที่พึ่งของเพื่อนมนุษย์ในยามที่เจ็บป่วยจากสิ่งลี้ลับเหนือธรรมชาติ เหนือการแพทย์ได ๆ ที่จะรักษาให้หลุดพ้นจากทุกข์นั้น ๆ ได้ พร้อมหลักปฏิบัติให้ดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง อย่างมงาย เป็นสิ่งสำคัญ

 

ที่มา TvburabhaOfficial