แจกฟรี โหลดได้เลย เอาไปศึกษาดู คู่มือการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารอย่างละเอียด คู่มือแก้ไขปัญหาการใช้งาน Service manual ตระกูล Canon advance c5030/35 c5045/51

การเลือกซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร มือสอง

  • ประภทที่ 1 เครื่องดิบโกดัง ไม่มีประกัน ไม่มีการตรวจเช็คอะไหล่ เทสแค่ถ่ายได้เป็นพอ ไม่มีรับคืนซื้อแล้วจบกันที่หน้าโกดังเลย
  • ประเภทที่ 2 เครื่องดิบพร้อมใช้งาน เป็นเครื่องมือ2นำเข้าจากต่างประเทศ อาจจะมีการเซ็ตเครื่องตรวจสภาพของเครื่องไห้จากทางโกดัง และเปลี่ยนอะไหล่บางตัวที่เสื่อมสภาพไห้เครื่องใช้งานได้100% แต่ไม่ได้รื้อล้างจนถึงอุปกรณ์ด้านใน ด้านในเครื่องก็อาจจะยังมี ฝุ่น ผงหมึก ขุ่ยกระดาษ อยู่ แบบนี้ก็จะราคาสูงกว่า ดิบแบบแรกนิดหน่อย เพราะผ่านการตรวจเช็คหรือที่เราเรียกว่าเครื่องคัดสภาพดี อบบนี้ก็เหมาะกับช่าง หรือร้านถ่ายทั่วไปที่สามารถดูแลเครื่องได้ รู้ระบบการทำงานเครื่อง
  • ประเภทที่ 3 เครื่องปรับสภาพพร้อมใช้งาน ผ่านการล้างและทำตวามสะอาดทุกจุด ตรวจเช็คสภาพอะไหล่ ตัวไหนเสื่อมจัดการเปลี่ยนใหม่ไห้หมด

 คลิกเพื่อโหลด ฟรี ปลอดไวรัส