ดาวน์โหลดโปรแกรม Internet Explorer v.9 เว็บบราว์เซอร์จากทางไมโครซอฟท์ รองรับเทคโนโลยีเว็บไซต์ใหม่ๆ ระบบราชการ ระบบE-GP รวมถึงลงทะเบียนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

ทีมงาน ทีวี วิทยา แจกฟรี Internet Explorer 9 มีทั้ง 64 บิท และ 32 บิท

ดาวน์โหลด IE9 ฟรี

คลิกเพื่อดาวน์โหลด