การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Provincial Electricity Authority เรียกย่อๆว่า PEA.ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน ว่ากันง่ายๆก็คือเป็นหน่วยงานบริหารจัดการด้านการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแทนรัฐบาล เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีค่าตอบแทนสูง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขาเอาไฟฟ้ามาจากไหน..การไฟฟ้าก็ซื้อต่อมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ทอดหนึ่ง แล้วนำมาแปลงแรงดันตามขั้นตอนของการไฟฟ้า เพื่อจำหน่ายให้เราได้ใช้ไฟฟ้าตามความประสงค์ของบ้านนั้นจนถึงระดับอุตสาหรรมเลยทีเดียว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คิดค่าไฟจากลูกค้าด้วยวิธีไหน..ยกตัวอย่างเอาใกล้ตัวเราเลย เขาจะติดมิเตอร์วัดการใช้ไฟฟ้าไว้ที่เสาไฟฟ้าไกล้บ้าน โดยทั่วไปบ้านที่อยู่อาศัยจะมีขนาดมิเตอร์ หรือ กิโลวัตต์ อาวมิเตอร์  KiloWatt Hour Meter ตามความประสงค์ของลูกค้า มีขนาดตั้ง 5(15)แอมป์,15(45)แอมป์ และ30(100)แอมป์ แบบ 1เฟส2สาย "ตัวอย่าง 15(45)แอมป์ หมายความว่า สามารถใช้ไฟได้สูงสุด 45 แอมป์" ถือว่ามากพอสำหรับบ้านสมัยใหม่ ส่วนการคิดค่าไฟฟ้า ทำความเข้าใจจากรูปภาพก่อนนะครับ

 

 วิธีอ่านหน่วยการไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จากภาพแรก แสดงให้เห็นรายละเอียดคุณสมบัติของมิเตอร์ออกมาได้ชัดเจน

  1. ขนาดมิเตอร์ 15 แอมป์ ใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด 45 แอมป์หากเกินกว่าที่กำหนด ขดลวดทองแดงภายในมิเตอร์ จะไหม้เกรียม และขาดออกจากกัน เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าถูกตัดขาดเนื่องจากใช้ไฟฟ้าเกินกำหนดของมิเตอร์วัดไฟ ต้องเปลี่ยนมิเตอร์ลูกใหม่ถึงจะมีไฟใช้และต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนมิเตอร์ชำรุดด้วย
  2. มาตรวัดต่อหนึ่งหน่วยการใช้ไฟ คือ วัดจากการหมุนจานหมุนในมิเตอร์ มิเตอร์เครื่องจานหมุน หมุรอบตัวเอง 400 รอบต่อหนึ่งหน่วยการใช้งาน
  3. การอ่านค่าของพนักงานอ่านหน่วย เขาจะอ่านตามกรอบสีดำ หรือจุดที่ผู้เขียนทำสีส้มไว้ "อ่านหมดทุกตัว" แล้วนำเลขนี้ไปลบกับเลขที่อ่านเดือนก่อน "ครั้งก่อน ครั้งหลัง" แล้วส่งไปคำนวนเป็นค่าไฟ + ค่าๅFT+ภาษี


วิธีอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จากภาพที่สอง

 

  1. ขนาดมิเตอร์ 5 แอมป์ ใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุด 15 แอมป์หากเกินกว่าที่กำหนด ขดลวดทองแดงภายในมิเตอร์ จะไหม้เกรียม และขาดออกจากกัน เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าถูกตัดขาดเนื่องจากใช้ไฟฟ้าเกินกำหนดของมิเตอร์วัดไฟ ต้องเปลี่ยนมิเตอร์ลูกใหม่ถึงจะมีไฟใช้และต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนมิเตอร์ชำรุดด้วย
  2. มาตรวัดต่อหนึ่งหน่วยการใช้ไฟ คือ วัดจากการหมุนจานหมุนในมิเตอร์ มิเตอร์เครื่องจานหมุน หมุรอบตัวเอง 1,200 รอบต่อหนึ่งหน่วยการใช้งาน
  3. การอ่านค่าของพนักงานอ่านหน่วย เขาจะอ่านตามกรอบสีดำ หรือจุดที่ผู้เขียนทำสีแดงไว้ ซึ่งต่างกันกับมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์  แล้วนำเลขนี้ไปลบกับเลขที่อ่านเดือนก่อน "ครั้งก่อน ครั้งหลัง" แล้วส่งไปคำนวนเป็นค่าไฟ + ค่าๅFT+ภาษี