รถยนต์ถือได้ว่า เป็นพาหนะที่จัดได้ว่ามีมีความจำเป็นกับทุกกลุ่มผู้ใช้ ไม่ว่าสังคมเมือง ชนบท ล้วนแต่มีใช้กันทุกพื้นที่ ที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ก็คือ ส่วนประกอบส่วนหนึ่งในรถยนต์ที่เราใช้กัน ต้องมีการบำรุงรักษาและทำความเข้าใจอย่างละเอียดควบคู่ไปกับชิ้นส่วนอื่นๆ นั่นคือ ยางรถยนต์

รายละเอียด บนยางรถยนต์

ยางรถยนต์ จะมีขนาดตามประเภทของรถ อย่างเช่น รถเก่งก็จะมีขอบล้อที่เล็กลงมา รถเพื่อการพาณิชย์ หรือรถเอนกประสงค์ ก็เพิ่มขนาดหน้ายางใหญ่ขึ้นตาม จนถึงรถบบรทุกขนาดใหญ่ก็เช่นกัน ยางที่เราเห็น เคยสังเกตใหม่ว่าแก้มของยาง เขาพิมพ์ตัวอักษรต่างๆนานา ดูแล้วค่อนข้างเข้าใจยากพอสมควร เรามาเริ่มวิเคราะห์ ที่ละจุดเลยนะครับ)


รายละเอียด บนยางรถยนต์ โดย ทีวี วิทยา

จากภาพข้างบนพอจะเข้าใจ กับโค้ด อักษรที่ถูกพิมพ์ติดไว้ให้เราได้ทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะของยางเส้นนี้ได้แล้ว จากตารางข้างล่างอธิบายถึงน้ำหนักบรรทุก เช่น ยางเส้นข้างบน เขียนว่า 95 H นั่นก็หมายความว่า ดัชนีน้ำหนักบรรทุก 95 เท่ากับบรรทุกได้ 690 กิโลกรัมต่อเส้น หากยาง 4 เส้นก็สามารถบรรทุกได้ ไม่เกิน 2,760 กิโลกรัม รวมน้ำหนักรถด้วยนะครับ (การบรรทุกก็ต้องประเมินช่วงล่างรถเราด้วยนะครับ) ส่วน H ก็หมายความว่า สามารถใช้ความเร็วสูงสุดที่ 210 กม./ชม. (ความเร็วมากๆอาจเกิดอันตรายได้นะครับ)

 รายละเอียด บนยางรถยนต์