สายแลน Lan หรือสาย UTP CAT5e ย่อมาจาก UNSHIELD TWISTED PAIR หรือ UTP CABLE ที่นิยมใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันก็คือ UTP CAT5e CABLE, UTP CAT6 CABLE ที่ใช้กับ SWITCH HUB 10/100/1000 Mbps ซึ่งขีดความสามารถในการใช้งานก็จะแตกต่างกัน 

1. UTP CAT5e CABLE คือสายทองแดงตีเกลี่ยวที่นำมาใช้ในระบบ LAN ที่มีความเร็วสูง 10/100/100 Mbps.หรือ 1Gbps เป็นที่นิยมกันมาก ราคาไม่แพง ตกเมตรละประมาณ 10-15 บาท

2. UTP CAT6  CABLE คือสายทองแดงตีเกลียวที่นำมาใช้ในระบบ LAN ที่มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 10Gbps

แต่ก่อนที่จะนำมาใช้ต้องมีการเข้าหัวให้เสร็จสับเสียก่อน หากระยะทางใกล้ๆแนะนำให้ซื้อสายแบบสำเร็จก็ดีนะ ราคาไม่แพง มีให้เลือกตั้งแต่ 1, 3,5,10,15,20,30 เมตร ไม่ต้องมาเข้าหัวให้เสียเวลา เลือกยี่ห้อหน่อยก็ดี เพราะระยะตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปมักมีปัญหากับสายคุณภาพต่ำ ขออนุญาตแนะนำ Link,amp มาตรฐานที่สุดแล้วในไทยเรา "ผมเคยดึงทีเดียว 100 เมตร ต่อเล่นเน็ตได้สบายไม่ต้องใช้ SWITCH HUB"

 

การเข้าหัวสายแลน CAT5eก็มีอยู่สองแบบ คือ

1. แบบสายตรง  PC - HUB หรือ router modem

2. แบบสายไขว้ (Cross Over)สำหรับงานต่อ PC-PC ใช้ต่อเพื่อดึงข้อมูล ระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่อง 

"เครื่องมือช่างที่จำเป็น คีมหนีบ หัว Rj45 และคัตเตอร์ เท่านั้น"

ขั้นตอนการตัดต่อ เข้าหัวเพื่อนำไปใช้งาน แบบง่ายๆและเข้าใจ

1. จับปลายสายที่เสียบไว้บริเวณใกล้กับปากรูพลาสติก พยายามดึงสาย LAN ออกจากกล่องกระดาษ

เบาๆพร้อมกับสังเกตความยาวของสาย เพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ

2. เมื่อดึงสาย LAN ออกมาได้ระยะตามที่ต้องการแล้ว ใช้คีมตัดสาย

3. นำ RJ-45 Jacket สวมเข้าไปที่สายในทิศทางตามรูป แล้วเลื่อนเข้าไปที่ระยะ 4-5 นิ้ว เพื่อให้
สามารถปอกสายได้สะดวก

4. ใช้ Cutter ปอกสาย โดยกะว่าทิ้งให้มีความยาวจากปลายสายมาถึงปลาย Cutter ประมาณ 2-3
นิ้ว โดยการควั่นรอบสายเพียงเบาๆ ระวังอย่าปอกลึก เพราะใบมีดจะโดนเส้นตัวนำ

5. หักฉนวนหรือเปลือกนอกในทิศทางบน-ล่าง หรือ ซ้าย-ขวา แล้วดึงเปลือกออก

6. ใช้ Cutter ตัดเส้นด้ายที่อยู่ภายในฉนวนให้ขาด ระวัง Cutter โดนสายตัวนำ

7. คลี่สายออก แล้วเรียงคู่สายตามมาตรฐานโดยจัดเรียงคู่สีจากซ้ายไปขวา คู่ส้ม คู่เขียว
คู่น้ำเงิน คู่น้ำตาล

8. แยกเส้นที่ติดเป็นคู่ออกจากกัน แล้วทำการจัดเรียงสาย ตามมาตรฐาน EIA/TIA จาก
ซ้ายไปขวา ได้แก่ ขาว-ส้ม ส้ม ขาว-เขียว น้ำเงิน ข า ว -น้ำ เ ง ิน เ ข ีย ว
ขาว-น้ำตาล น้ำตาล จัดเรียงโดยการรีดสายแต่ละเส้นแล้วดึงสายทุุกเส้นให้เป็นระเบียบ
9. ตัดสายตัวนำให้มีความยาวประมาณ 15 มิลลิเมตร

10. จัดระเบียบสายตัวนำอีกครั้งแล้วเสียบเข้าไปที่หัว RJ-45 โดยหันด้านที่เป็น pin หรือฟันทองเหลือง
ออกมาด้านหน้า ออกแรงกดเพื่อให้สายตัวนำเสียบเข้าไปชนด้านในหัวพลาสติก
พอดี

11. เมื่อเสียบสาย UTP เข้าไปที่หัว RJ-45 แล้ว อย่าขยับสายและหัว RJ ระวังสายตัวนำเลื่อนระยะ
ออกจากหัว RJ-45 ใช้มือจับที่สาย แล้วนำหัว RJ-45 เสียบเข้าไปที่รูของคีมบีบสายจนสุดระยะออกแรงกดให้เต็มที่เพียง 1 ครั้งแล้วคลายที่บีบออก

12. เมื่อบีบหัว RJ-45 เสร็จแล้ว เลื่อนปลอกหรือ RJ-45 Jacket ขึ้นมาปิดหัว RJ-45 เสร็จสมบูรณ์สามารถนำไปทดสอบกับคอมพิวเตอร์ได้เลย