คดีสีชมพู ตอนล่าสุด ผัดไท ดีใจ ดีดีดี ฟ้อง นุ่น ดารัณ  ฐิติกวิน   "ผิดหรือไม่ ที่คุณนุ่นเป็นคนเป๊ะเวอร์ " เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ศาสสีชมพูโดย ศาลเหมี่ยว ปวันรัตน์ นาคสุริยะ หัวหน้าศาลเปิดรับคำฟ้องจากคุณ ผัดไท ดีใจ ดีดีดี ยื่นฟ้องเรื่องฟ้อง นุ่น ดารัณ เกี่ยวกับกริยาอาการของจำเลย หากเมื่อเทียบกับตนแล้วต่างกันอย่างฟ้ากับดิน ทั้งหน้าตา ธุรกิจดอกไม้ รวมถึงเรื่องในครอบครัว ด้อยไปซ่ะทุกอย่าง  โดยมี ท็อป ดารณีนุช ปสุตนาวิน ทำหน้าที่ ทนายฝ่ายจำเลย  เสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ ทำหน้าที่ ทนายฝ่ายโจทก์ พร้อมคณะลูกขุน 6 สาขาอาชีพ ร่วมตัดสินคดีในครั้งนี้