ดูย้อนหลัง คดีสีชมพู ตอนล่าสุด 19 พ.ค. 59  เมื่อศาลสีชมพูเปิดพิจารณาคดีครูสอนร้องคนดัง ครูอ้วน มณีนุช เสมรสุต ฟ้องอาจารย์เชน จตุพล ชมภูนิช  ในข้อหา" ผิดหรือไม่ที่ อาจารย์เชน เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงเกินไป" ทั้งสองรู้จักันมานานกว่า 10 ปี แต่วันนี้ครูอ้วนมาเปิดเผยนิสัยที่แท้จริงของอาจารย์เชน บทบาทหน้าจอกับหลังจอแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง จากคนพูดสนุกสนานแต่เมื่อเสร็จภาระกิจกลับทำตัวเงียบพูดน้อย เหมือนร่างเดียวแต่สองบุคคลิก ขนาดครูอ้วน เองต้องใช้เวลาถึง 3 ปีถึงจะคุ้นเคยในระดับนี้ มาวันนี้ครูอ้วนต้องการให้ เพือนคนนี้ให้ความสำคัญกับเพื่อนๆบ้าง กลัวคนอื่นมองอาจารย์เชนในมุมมองไม่ดี แต่เมื่อ เสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ ทำหน้าที่ ทนายฝ่ายจำเลย  ส่วนท็อป ดารณีนุช ปสุตนาวิน ทำหน้าที่ ทนายฝ่ายโจทก์ เริ่มซักกทั้งสองฝ่าย คณะลูกขุนเห็นว่าเหตุผลทั้งสองฝ่ายมีน้ำหนัก และเหตุผลน่าเชื่อถือ ปุ้ย ตีสิบ คืนสิทธิ์ สุวรรณวัฒกี มาเป็นพยานปากเอก