ตามที่มีการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2560 ได้มีการดำเนินการเปิดสอบทั่วประเทศ รวมจำนวน 61 สาขาวิชา ตามตำแหน่งว่าง 6,437 อัตรา ระหว่างวันพุธที่ 29 มีนาคม - วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา

 ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ผลสอบครูผู้ช่วย 2560

โดยมีขั้นตอนการสอบวัดความสามารถของผู้สมัคร ดังนี้

  • วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  • วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
  • วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
  • วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ประกาศผลการสอบแข่งขัน

ผลสอบของแต่ละจังหวัด ตามลิ้งข้างล่าง